algemeen In dit woor­den­boek staan Franse en Engelse sport­klim­termen. Het Franse woord staat eerst vermeld, gevolgd door het Engelse woord. Indien er meer­dere woorden voor een begrip bestaan, wor­den deze tegelijk be­schreven.

[Am.] Amerikaans Engels of Cali­fornisch.

[Bel.] Belgisch Frans.

[Br.] Brits Engels.

contact/auteur/copyright voor in­for­matie, toe­stem­ming, sugges­ties of fouten: Jan Martin Roelofs.

[eig.] eigenlijk.

laatst bijgewerkt 22 mei 2024.

[lett.] letterlijk.

[v.], [m.] geslacht, vrou­we­lijk of man­ne­lijk.

[.] verbuiging van een bij­voeg­lijk naam­woord.

Moeilijkheids­waarderingen gebruikt in het klimmen

2, 3, 3+, 4, 4, 4+, 5, 5, 5+, 6a, 6a+, 6b, 6b+, 6c, 6c+, 7a … 9c F7a … F9c Franse waardering die de zwaarte van een touw­lengte aangeeft, dit is in het sport­klimmen de meeste gebruikte waardering (in België zijn de routes tot en met 7a één graad strenger gewaar­deerd dan in Frankrijk); in het boul­deren wordt een zwaarder gewaar­deerde variant hierop gehanteerd, een 7a bloc is vergelijk­baar met een 7b+ falaise.

2, 3, 4 … 38/Ewbank system Australische waardering die de zwaarte van een touw­lengte aangeeft, ook gebruikt in Nieuw Zeeland en Zuid Afrika, ontwikkeld door John Ewbank.

A0, A1 … A5 A0, A1 … A5 waardering voor artificieel klimmen, A0 is aan een haak doorgrijpen, A1 gaat het beste met een laddertje, A2 vraagt twee laddertjes, A3 is nog lastiger, A4 is gevaarlijk, de zekerings­punten zijn niet zo best meer, A5 is zeer gevaarlijk met het risico van het strippen van alle voort­bewegings­punten bij een val.

B0, B1, B2, B2+, B3 Amerikaanse boulder­waardering; in de oorspron­ke­lijke opzet is B0 moeilijk, B1 erg moeilijk, B2 slechts enkele keren geklommen, B2+ door één persoon geklommen die 'm herhalen kan en B3 slechts één enkele keer door iemand geklommen, het is een gedateerd waar­derings­systeem dat ooit door John Gill is voorgesteld.

C(rochet)1, C2, C3 Franse waardering voor het klimmen met sky-hooks.

Diff, VDiff, Severe, Hard Severe (HS), Very Severe (VS), Hard Very Severe (HVS), E1 … E12 Britse waardering, adjectival grade of E‑grade, drukt de moeilijkheid en of gevaarlijk­heid van de totale route uit. 5a, 5b, 5c, 6a … 7b Britse waardering, technical grade, geeft de zwaarte van de moei­lijkste pas aan. Beide waarderingen worden samen gebruikt.

Finf, F (Facile), fsup, PDinf, PD (Peu Difficile), PDsup, ADinf, AD (Assez Difficile), ADsup, Dinf, D (Difficile), Dsup, TDinf, TD (Très Difficile), TDsup, EDinf, ED (Extrêmement Difficile), EDsup, ABOinf, ABO (Abominable), ABOsup Franse waardering die de totale moeilijk­heid van een route met meerdere touw­lengten aangeeft.

II, III, III, III+, IV … XII Duitse en UIAA-waardering die de zwaarte van een touw­lengte aangeeft; er bestaat ook een hoger gewaar­deerde variant hierop die in het Elb­sandstein wordt gehanteerd.

V0, V0, V1 … V17/V‑scale Ameri­kaanse boulder­waardering, ook gebruikt in Australië en Zuid Afrika, bedacht door John Sherman.

YDS/Yosemite Decimal System Ameri­kaanse waar­dering die de zwaarte van een route aangeeft. class 1 lopen. class 2 lopen met hoogte­verschil. class 3 lopen over rots­blokken, soms met gebruik van de handen. class 4 klimmen met gebruik van de handen, zonder de noodzaak van zekering. 5.1 … 5.9, 5.10a, 5.10b, 5.10c, 5.10d, 5.11a … 5.15d (vrij)klimmen met zekering, het tweede getal geeft de zwaarte van een touw­lengte aan. class 6 artifi­cieel klimmen, met gebruik van haken voor de voort­beweging (meestal wordt hier het A rating system voor gebruikt).