algemeen In dit woor­den­boek staan Franse en Engelse sport­klim­termen. Het Franse woord staat eerst vermeld, gevolgd door het Engelse woord. Indien er meer­dere woorden voor een begrip bestaan, wor­den deze tegelijk be­schreven.

[Am.] Amerikaans Engels of Cali­fornisch.

[Bel.] Belgisch Frans.

[Br.] Brits Engels.

contact/auteur/copyright voor in­for­matie, toe­stem­ming, sugges­ties of fouten: Jan Martin Roelofs.

[eig.] eigenlijk.

laatst bijgewerkt 15 januari 2020.

[lett.] letterlijk.

[v.], [m.] geslacht, vrou­we­lijk of man­ne­lijk.

[.] verbuiging van een bij­voeg­lijk naam­woord.

Moeilijkheids­waarderingen gebruikt in het klimmen

2, 3, 3+, 4, 4, 4+, 5, 5, 5+, 6a, 6a+, 6b, 6b+, 6c, 6c+, 7a ... 9c F7a ... F9c Franse waardering die de zwaarte van een touw­lengte aangeeft, dit is in het sport­klimmen de meeste gebruikte waardering (in België zijn de routes tot en met 7a één graad strenger gewaardeerd dan in Frankrijk); in het boulderen wordt een zwaarder gewaardeerde variant hierop gehanteerd, een 7a bloc is vergelijk­baar met een 7b+ falaise.

2, 3, 4 ... 38/Ewbank system Australische waardering die de zwaarte van een touw­lengte aangeeft, ook gebruikt in Nieuw Zeeland en Zuid Afrika, ontwikkeld door John Ewbank.

A0, A1 ... A5 A0, A1 ... A5 waardering voor artificieel klimmen, A0 is aan een haak doorgrijpen, A1 gaat het beste met een laddertje, A2 vraagt twee laddertjes, A3 is nog lastiger, A4 is gevaarlijk, de zekerings­punten zijn niet zo best meer, A5 is zeer gevaarlijk met het risico van het strippen van alle voort­bewegings­punten bij een val.

B0, B1, B2, B2+, B3 Amerikaanse boulder­waardering; in de oorspron­ke­lijke opzet is B0 moeilijk, B1 erg moeilijk, B2 slechts enkele keren geklommen, B2+ door één persoon geklommen die 'm herhalen kan en B3 slechts één enkele keer door iemand geklommen, het is een gedateerd waarderings­systeem dat ooit door John Gill is verzonnen.

C(rochet)1, C2, C3 Franse waardering voor het klimmen met sky-hooks.

Diff, VDiff, Severe, Hard Severe (HS), Very Severe (VS), Hard Very Severe (HVS), E1 ... E12 Britse waardering, adjectival grade of E‑grade, drukt de moeilijkheid en of gevaarlijk­heid van de totale route uit. 5a, 5b, 5c, 6a ... 7b Britse waardering, technical grade, geeft de zwaarte van de moei­lijkste pas aan. Beide waarderingen worden samen gebruikt.

Finf, F (Facile), fsup, PDinf, PD (Peu Difficile), PDsup, ADinf, AD (Assez Difficile), ADsup, Dinf, D (Difficile), Dsup, TDinf, TD (Très Difficile), TDsup, EDinf, ED (Extrêmement Difficile), EDsup, ABOinf, ABO (Abominable), ABOsup Franse waardering die de totale moeilijk­heid van een route met meerdere touw­lengten aangeeft.

II, III, III, III+, IV ... XII Duitse en UIAA-waardering die de zwaarte van een touw­lengte aangeeft; er bestaat ook een hoger gewaardeerde variant hierop die in het Elb­sandstein wordt gehanteerd.

V0, V0, V1 ... V17/V‑scale Amerikaanse boulder­waardering, ook gebruikt in Australië en Zuid Afrika, verzonnen door John Sherman.

YDS/Yosemite Decimal System Amerikaanse waar­dering die de zwaarte van een route aangeeft. class 1 lopen. class 2 lopen met hoogte­verschil. class 3 lopen over rotsblokken, soms met gebruik van de handen. class 4 klimmen met gebruik van de handen, zonder de noodzaak van zekering. 5.1 ... 5.9, 5.10a, 5.10b, 5.10c, 5.10d, 5.11a ... 5.15d (vrij)klimmen met zekering, het tweede getal geeft de zwaarte van een touw­lengte aan. class 6 artificieel klimmen, met gebruik van haken voor de voort­beweging (meestal wordt hier het A rating system voor gebruikt).