Gebruiksaanwijzing bij de spreadsheet ‘NKBV Individuele Planning’, versie 2.04

De spreadsheet is gemaakt in Microsoft Excel 2000 en werkt in Excel 97 en latere versies. Als je de spreadsheet als zip-bestand krijgt toegestuurd, moet je hem eerst uitpakken, anders wordt ie als ‘read-only’ geopend.

1. Personalia

Je kunt het beste eerst het blad ‘personalia’ invullen. Alleen de witte velden moeten hier worden ingevoerd. De naam die je daar invoert, komt automatisch op de andere bladen te staan.

2. Planning

In het blad ‘planning’ maak je de planning. Hier vul je het jaar in. Er staat een half jaar in, maar je kunt ook alleen een paar maanden vooruit plannen.

Eerst vul je je programma in van wedstrijden, stages, werk/school, vakanties. Daarna vul je je school/werklast in (in de rij eronder, 1, 2, 3, 4 of 5), daarna je trainingslast, daarna trainingsvolume en -intensiteit, en als laatste vul je bovenaan door het zetten van een 1, 2 of 3 welke nadrukken je elke week wilt leggen. Er is ook ruimte voor opmerkingen.

3. Logboek

Het logboek is in weken ingedeeld.

Het bestaat uit een linkergedeelte ‘gepland’, waarin je uit een categorie kunt kiezen. Daarnaast vul je je oefening in’. Verder geef je het aantal uren op en de intensiteit waarmee je gaat trainen: licht, normaal, zwaar. Deze uren worden per week opgeteld, waarbij ook een gewogen totaal wordt berekend (hierbij zijn de weegfactoren: ½, 1 en 1½ voor licht, middel en zwaar).

Middenin vul je je (bij voorkeur ochtend-)hartslag in en je ervaren fitheid, dus of je je sterk en uitgerust voelt (de vijf mogelijke waarden moet je zien als: zeer laag, laag, gemiddeld, hoog, zeer hoog). Zo kun je zowel met een objectief als een subjectief criterium bijhouden of je overtrained bent.

In het rechtergedeelte vul je in wat je gedaan hebt. Als je gewoon gedaan hebt wat gepland was, kun je een x invullen bij ‘gerealiseerde ‘uren’, dan wordt dat overgenomen, zo niet dan moet je dat gewoon invullen.

Alle gegevens behorende bij een dag kun je wissen door het bijbehorende naamgebied te selecteren, bijvoorbeeld ‘wisbaar_ma’ voor maandag, ‘wisbaar_we’ voor het algemene weekgedeelte, en dan te wissen. Weken kunnen gekopieerd worden door de weekbladen te kopiëren en dan de goede naam te geven.

4. Voor gevorderden

Als je de bescherming van het blad ‘planning’ uitzet, kun je in de bovenste tabel de verborgen rijen te voorschijn halen en per week de geplande en gerealiseerde totalen (niet gewogen) bekijken. Zo kun je mooi zien of de planning is gevolgd.

Jaartal en beginweek kun je in de planning linksboven aanpassen. Negatieve weeknummers en weeknummers boven de 53 geven je de mogelijkheid door te nummeren. Weekbladen die je niet nodig hebt kun je wissen. Je kunt ook nieuwe weekbladen aanmaken door ze te kopiëren en dan de goede naam te geven, “week (-1)” bijvoorbeeld.

Minder uitgebreid

Je kunt ervoor kiezen de spreadsheet minder uitgebreid in te vullen. Minimumvereisten zijn het invullen van ‘personalia’, het invullen van de ‘planning’ en het invullen in de weekbladen van de uren en categorieën bij ‘gerealiseerd’. Fitheid kun je beter altijd bijhouden, hartslag zou je twee weken bij kunnen houden en daarna ter controle als je je minder goed voelt.

Veel succes,

Jan Martin Roelofs


Versie geschiedenis

1.00


Eerste versie.

1.01


Foutjes uit de weeklogboeken gehaald.

1.02


Grafieklijnen zijn niet meer gestippeld (gaf problemen in Excel 2003).

1.03


Weeknummers volgen nu de naam van het blad. Zo geeft ‘blad (12)’ weeknummer 12. Op het weekblad volgt het jaar nu het nummer op de planning. Dit maakt het kopiëren van weken veel makkelijker. Op het blad ‘oefeningen’ is de bescherming nu consequenter.

1.04


Macro eruit gehaald. Het blad ‘algemene planning’ er uit gehaald. Volgorde van oefeningen veranderd: ‘anders’ staat nu bovenaan, de rest staat op dezelfde plek. Fitheidstabel verwijderd. Helptekst bijgewerkt.

1.05

08-04-2005

Row” en “column headers” verwijderd, “grouping” toegepast. “Mentaal” aangevuld met twee oefeningen.

1.06


Vakje voor naam andere trainer toegevoegd. Namen voor gerealiseerde dagen toegevoegd, zodat je na het kopiëren van trainingsweken makkelijker realisaties kunt wissen.

1.07

15-01-2006

Naam “Personalia invulbaar” toegevoegd om de personalia makkelijker te kunnen kopiëren.

1.08

17-02-2006

Foutje uit “option button” bij dinsdag gepland uithouding gehaald.

1.09

19-12-2006

Foutje bij vermelding van naam bij “planning” er uit gehaald.

1.10

15-11-2007

Check voor invoer uit kolom “gerealiseerd” gehaald. Blokkeerde berekening onnodig.

2.01

15-11-2007

Weeklog omgegooid, laat nu alleen categorie kiezen. “Wisbaar”-variabelen moeten nog gecheckt, ruw gerealiseerd weektotaal moet nog aangepast. Opmaak moet nog iets aan worden gedaan, aantal dingen op een dag (nu 7) kan misschien omlaag.

2.02

20-11-2007

Wisbaar”-variabelen gecorrigeerd voor nieuwe opzet. Weektotaal gecorrigeerd. Gebruiksaanwijzing naar HTML overgezet.

2.03

03-01-2008

Categorie nu” vervangen door “categorie”, wordt nu berekend op basis van ingevuld jaar, categorie C toegevoegd.

2.04

04-02-2009

Foutje uit weekoverzicht gerealiseerde uren gehaald.